Jak różne rodzaje herbicydów są wchłaniane przez chwasty

Herbicydy pozwalają nam dbać o uprawy i pozwalają rolnikom optymalizować wykorzystanie ich zasobów i czasu. Są również wykorzystywane do przygotowania obszaru sadzenia i kontroli chwastów w uprawach. Współczesne herbicydy przechodzą rygorystyczne badania i kontrole jakości.

Na rynek trafiają tylko te, które zostały certyfikowane jako bezpieczne dla środowiska, plonów i zdrowia ludzkiego. Wady herbicydów powstają w momencie stosowania, gdy nie są ściśle przestrzegane zalecenia stosowania. Z tego powodu wszystkie produkty ochrony roślin zawierają takie zalecenia i środki ostrożności na opakowaniach. Selektywne herbicydy po wschodzie zwalczają chwasty, które pojawiły się od czasu zbioru roślin lub pastwisk, i mogą być stosowane przy niewielkim uszkodzeniu roślin uprawnych. Po wschodzące herbicydy zapewniają wysoki poziom docelowego zwalczania chwastów z dodatkową korzyścią poprawy plonu lub wydajności pastwiska. Obserwacje dokonane tuż przed aplikacją pozwalają na dostosowanie selekcji herbicydów do chwastów obecnych w plonach.

Czas aplikacji może być elastyczny, dostosowując go do wielkości chwastów, etapu wzrostu upraw i warunków środowiskowych. Niektóre herbicydy po wzejściu wykazują aktywność przed wschodem na kolejne kiełki chwastów.

Rywalizacja upraw jest ważna dla skutecznego zwalczania chwastów przy użyciu selektywnych herbicydów po wzejściu. Technika zastosowana do aplikacji musi być dostosowana do sytuacji, aby zoptymalizować kontrolę chwastów na roli. Zawsze używaj właściwego środka wspomagającego, aby zapewnić skuteczną kontrolę chwastów. Selektywny środek chwastobójczy do zbóż stosowany wcześnie i jako samodzielna taktyka mają niewielki wpływ na zespół nasion. Na skuteczność herbicydów stosowanych dolistnie ma wpływ skład kropel oprysku oraz charakterystyka powierzchni liścia, na której osadza się oprysk. Zarówno dolistne, jak i glebowe herbicydy mogą być obecne w glebie i wchłaniane przez korzenie roślin. Herbicydy rozpuszczalne w wodzie są wchłaniane przez chwasty zasadniczo przez korzenie.