Problemy logistyczne przedsiębiorstwa

erp dla logistyki

ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) to wspólna nazwa używana we wszystkich współczesnych systemach zarządzania produkcją. Głównym celem takiego systemu jest zintegrowanie wszystkich działów i funkcji przedsiębiorstwa w jednej sieci komputerowej, zaprojektowanej tak, aby zaspokoić różne potrzeby prawie wszystkich działów firmy.

Zarządzanie łańcuchem dostaw za pomocą systemu ERP

W kwestii logistycznych przedsiębiorstwa zazwyczaj sprawa wiąże się z zarządzaniem surowców. Produkty, półprodukty, pojedyncze materiały są niezbędnym elementem każdej fabryki. W ramach zarządzania łańcuchem dostaw jest to połączony system relacji między dostawcami materiałów i usług, obejmujący cały cykl przekształcania zasobów materialnych z surowców w produkty i usługi końcowe, a także dostarczanie tych produktów i usług konsumentowi końcowemu. Okazuje się, że łańcuch dostaw obejmuje wielu kontrahentów, którzy przekazują surowce i komponenty o stale rosnącej wartości dodanej aż do konsumenta końcowego.

Integralną częścią tego procesu jest dostarczanie informacji niezbędnych do planowania i zarządzania łańcuchem dostaw. Przepływy informacji mogą obejmować między innymi prognozy rynku, zamówienia klientów, wymagania dotyczące produkcji i zamówień oraz zamówienia dla dostawców. W związku z tym przepływ informacji jest skierowany w kierunku przeciwnym do przepływu materiału. Należy zauważyć, że informacje zawierają nie tylko wskaźniki ilościowe, ale także jakościowe charakteryzujące preferencje rynku i klientów indywidualnych.

Struktura łańcucha dostaw

W większości przypadków struktura łańcuchów jest następująca. Firmy z dużą liczbą dostawców mają własną sieć dystrybucji i rozwiniętą usługę transportową. Przedsiębiorstwa na zamówienie rzadko mają sieć dystrybucji i wysyłają gotowe produkty bezpośrednio do klientów, wykorzystując umowę podwykonawczą firm zewnętrznych na podstawie długoterminowej umowy lub przekazując towary do odbioru do sieci hurtowych, magazynów i punktów sprzedaży detalicznej. Dostawcy, którzy są częścią łańcucha, są zwykle dzieleni według pozycji względem tej firmy na bezpośrednie, drugie itd.

Funkcjonowanie jednego łańcucha dostaw wiąże się z bliskimi relacjami jego składników. Można to osiągnąć na dwa sposoby. Pierwsza opcja polega na organizacji sztywnego systemu wymagań przedstawianych na wszystkich poziomach łańcucha. Przykładem tego są metody wyboru dostawców w dużych maszynach, a zwłaszcza w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych, w których główny zakład montażowy opracowuje wymagania dotyczące warunków dostawy, jakości, sprawozdawczości itp. W stosunku do swoich bezpośrednich dostawców. Te z kolei stawiają wymagania swoim dostawcom w oparciu o instrukcje głównej produkcji. W rezultacie powstaje pojedynczy łańcuch oparty na preferencjach użytkownika końcowego.

Innym sposobem jest bezpośrednia kontrola łańcucha dostaw poprzez udział różnych dostawców i konsumentów. Tutaj istnieje ogromny wybór form i poziomów kontroli, który zapewnia obecność powiązanych struktur, różne formy własności i relacje między firmami, stopień ich uczestnictwa, metody oddziaływania itp.