Pikowanie i nadruk

Nasza firma, oprócz bardzo bogatej oferty związanej z różnymi tkaninami, prowadzi także działalność polegającą na świadczeniu różnego rodzaju usług. Dzięki bardzo bogatemu doświadczeniu, jakie posiadamy, możemy między innymi zaoferować klientom takie usługi jak chociażby pikowanie czy też wykonywanie nadruków na tkaninach.

Oprócz tego, że w naszej działalności, w oferowanych usługach staramy się zachować najwyższe standardy jakościowe, to poza tym również nie możemy nie dostosowywać się do specyfiki branży, dla której produkujemy określone tkaniny. To powoduje, że mamy tutaj do czynienia z bardzo wysoką jakością, że mamy do czynienia z bardzo dużą trwałością naszych tkanin. Odnosząc się do usługi pikowania, realizujemy ją wykorzystując zarówno nasze własne tkaniny jak również i te, które są nam dostarczane przez naszego klienta. Pikowane tkaniny, które są zamawiane przez klienta i realizowane w naszym zakładzie zszywane są przy pomocy ściegu stebnówkowego. Pytanie dlaczego? Jest to jeden z bardziej trwałych sposobów na zszywanie tkanin pikowanych i tym samym zapewniamy naszym klientom najwyższą jakość oraz trwałość materiałów, które im dostarczamy. Poza usługą pikowania, w naszej ofercie klient może także znaleźć taki składnik, jakim jest wykonywanie nadruku.

Z uwagi na to, że dysponujemy bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym, a poza tym również jest on bardzo rozbudowany, to tym samym możliwości odnoszące się do wykonywania owego nadruku na różnego rodzaju tkaninach są wyjątkowo szerokie. Owe nadruki są wykonywane zarówno na tkaninach naturalnych jak i na syntetycznych. Kadra naszych pracowników ma w tym względzie bardzo duże doświadczenie, co oczywiście przekłada się w sposób bezpośredni na finalny efekt, na uzyskanie zadowalających rezultatów. Nasze usługi to oczywiście nie tylko samo pikowanie oraz wykonywanie nadruków, ponieważ naszym klientom proponujemy znacznie więcej.

Każda z proponowanych usług to oczywiście najwyższa możliwa jakość, jaką można sobie wyobrazić.