Automatyczne testy wydajności oprogramowania

Testy wydajności są przeprowadzane w celu ustalenia, jak działają komponenty systemu w danej sytuacji.

Przeprowadzanie testów warunków skrajnych na wczesnym etapie opracowywania oprogramowania staje się konieczne, aby uniknąć kosztownych przeróbek w przypadku nieprawidłowego działania. Testy warunków skrajnych mają na celu sprawdzenie, czy oprogramowanie nie zawiedzie w czasie pracy w firmie u klienta. Testy wydajności obejmują testowanie niezawodności w warunkach obciążenia. Testy warunków skrajnych wykonuje się poprzez zwiększenie czasu trwania cyklu obciążenia i liczby zapytań do bazy danych. Sprawdzana jest wydajność i niezawodność, ponieważ oprogramowanie w normalnych warunkach może działać bez problemu jednak przy większym obciążeniu może spowodować błąd. Przykładowo oprogramowanie księgowe może być wykorzystywane częściej w niektórych dniach miesiąca, kiedy trzeba rozliczyć klientów z urzędem skarbowym. Nie może wówczas dojść do awarii, a oprogramowanie musi być niezawodne. Warto przeprowadzić testy w zakresie śledzenia i zwiększania wydajności w zakresie aplikacji, sieci, serwerów.

Można wspomóc się oprogramowaniem które będzie szczegółowo notowało wszystkie działania w czasie testu, dzięki emu można będzie szybko wyłapać przyczynę błędów.

Automatyczne testowanie oprogramowania jest niezwykle wygodne, skrypt uczy się w czasie użytkowania aplikacji, a następnie wykonuje podobne czynności, przykładowo zapytania do bazy danych, emulując zachowanie zwykłego użytkownika. Dzięki temu test jest bardzo dobry, można wówczas stworzyć scenariusz dużego obciążenia i reagować na błędy. Dzięki temu można szybko dopracować aplikację. Można przykładowo zoptymalizować bazę danych, aby zapytania były obsługiwane szybciej, można także określić minimalne wymagania sprzętowe jakie potrzebuje aplikacja. Wiadomo wówczas jakie komputery, czy też serwery musi posiadać użytkownik końcowy aby aplikacja działa bez problemów. Klient otrzyma aplikację działają ca tak jak tego oczekuje.