Geodeci analizują dane i dokumentację dotyczącą nieruchomości

Popyt na tradycyjne usługi geodezyjne jest ściśle powiązany z działalnością budowlaną, w związku z tym możliwości zatrudnienia będą się różnić w zależności od regionu geograficznego i często zależą od lokalnych warunków gospodarczych.

W przypadku spowolnienia sprzedaży nieruchomości i innych działań budowlanych geodeci mogą stanąć w obliczu większej konkurencji o pracę. Jednakże, ponieważ geodeci mogą pracować przy wielu różnych typach projektów, mogą mieć bardziej stabilną pracę niż inni w branży, gdy budowa zwalnia. Geodeci używają technologii o wysokiej dokładności, w tym obserwacji lotniczych i satelitarnych, do pomiaru dużych obszarów powierzchni Ziemi. Ich praca jest ceniona w wielu branżach, przykładowo na polach naftowych, przy projektowaniu i lokalizacji nowych osiedli oraz dróg, ustalaniu granic działek i nieruchomości prywatnych, w administracjach rządowych i w wielu innych specjalizacjach. Podróżowanie jest często częścią pracy, a geodeci mogą dojeżdżać na duże odległości lub przebywać w miejscu realizacji projektu przez dłuższy czas. Osoby pracujące przy projektach wydobycia zasobów mogą pracować w odległych obszarach i spędzać długie okresy poza domem. Prowadzenie dokumentacji jest istotną częścią obowiązków geodetów. Praktycznie każda informacja, którą przechowuje się w biurach geodezyjnych jest przedmiotem publicznego rejestru. Badania i analizy, które geodeta musi wykorzystać w procesie zakładania lub przywracania granic, mają ogromne znaczenie dla zapewnienia zachowania praw własności.

Gdy geodeta zakończy badanie, jego wynikiem jest opinia o położeniu granic na podstawie dowodów znalezionych na działce i przeprowadzonej analizy.

W ten sposób powstaje mapa do celów projektowych Kraków – HiLevel firma geodezyjna świadczy takie usługi. Ostateczna mapa pomiarowa będzie zawierała wiele informacji na temat znaczników narożnych, znalezionych lub ustawionych, nowych namiarów i odległości wokół posiadłości oraz wszystkich ulepszeń zlokalizowanych wzdłuż linii granic.